top of page
Search
 • Writer's pictureORANJEMUND

WAT 'GOUDEN' WINNAARS ANDERS DOEN

Updated: Jun 17, 2020

De 7 'Hoe-Dan' Kenmerken


Ben jij een winnaar? Uit onze eigen praktijk, - onderzoek en literatuur komen specifieke kenmerken van winnaars naar voren. Onder winnaars verstaan wij ondernemingen die er 5 jaar of langer op een rij in slagen, het beduidend beter te doen dan hun concurrenten.  Hoe versnellen en groeien die bedrijven dan toch?

Wat doen zij anders of wat doet het management anders?  Ook in ons Rabobank Action Board Programma zien we deelnemers worstelen met het vertalen van ambitie, dromen en doelen naar praktische acties, om vaart te kunnen maken.  Ook om die reden hebben we de '7 HOE-DAN KENMERKEN' van winnaars op een rijtje gezet.

1. Alleen de beste mensen

2. Sterk leiderschap

3. Strategie, actiegericht & continue verbeteren

4. Excellente uitvoering & focus 

5. Plan op 1 A4     

6. Tevreden teams, 9+ klanten

7. Resultaat

1. Alleen de beste mensen In de ontwikkeling van ondernemingen begint, draait en ontwikkelt het succes zich allemaal rond mensen. De goede mensen zien aan te nemen en vast te houden is van het grootste belang. 

'Zorg ervoor dat je de beste mensen aan boord krijgt. Ga daarna pas nadenken over het ‘wat’ er zoal te doen staat', aldus Jim Collins (Good to Great)  

Die volgorde in denken en doen blijkt alles bepalend voor succes.

 • Het zo divers mogelijk samengestelde (management) team kent en respecteert ieders talenten, begrijpt elkaar en ieders verschillen. 

 • Ze trainen en ontwikkelen zich door het hele jaar heen.    

 • Strategie, actiegericht & continue verbeteren


Succesvolle ondernemers hebben een echt onderscheidende strategie ontwikkeld. ‘Wees de goedkoopste of doe het echt anders’,volgens Steve Jobs.

Apple & Virgin kozen voor een ‘anders denken en doen’ strategie.


Hun strategie blijkt uit een combinatie van producten (de kern), specifieke klantsegmenten en technologie zo opgebouwd te zijn, dat deze het grootst mogelijke onderscheidend vermogen genereert. 


Nieuwe of bestaande concurrenten die de business (gaan) bedreigen op termijn, worden goed in de gaten gehouden.   

 • Klanten (niet het product) vormen het vertrekpunt en winnaars werken nauw met ze samen om hun producten, diensten en processen voortdurend te verbeteren. 

 • Hun strategie is daarmee gericht op continue verbetering en vernieuwing van de toegevoegde waarde. 

 • De strategie is sterk op actie gericht. Deze acties zijn begrijpelijk, kennen elk een eigenaar en deadline om goed te kunnen volgen.   


2. Sterk leiderschap  

Kenmerken van sterk leiderschap in succesvolle ondernemingen:

 1. Het zijn leiders die inspireren, streng, rechtvaardig en daadkrachtig zijn. 

 2. Bij twijfel huren ze iemand in; in plaats van genoegen te nemen met een 2e keus kandidaat. 

 3. Ze zijn praktisch, zeer sterk gedisciplineerd en consistent in hun gedrag. 

 4. Ze geven het goede voorbeeld en laten transparant zien dat het hen net zo vergaat als hun mensen. 

 5. Teams en collega’s beschikken over alle informatie om hun werk goed te kunnen doen en te kunnen meten. 

 6. Iedereen kent de plannen en scoreborden tonen de voortgang ten opzichte van doelen.  

 7. Goede leiders geven hun toppers veel aandacht en zetten ze in op hun grootste kansen in plaats van de grootste problemen. 

 8. Klagers worden zo veel mogelijk genegeerd. 

 9. Interne feedback: directie, management en medewerkers kunnen elkaar feedback geven en vinden dat waardevol. 

 10. Echte leiders stappen opzij of er uit, als betere mensen dan zijzelf het roer kunnen overnemen. 

3. Strategie, actiegericht & continue verbeteren

Succesvolle ondernemers hebben een echt onderscheidende strategie ontwikkeld. ‘Wees de goedkoopste of doe het echt anders’,volgens Steve Jobs.

Apple & Virgin kozen voor een ‘anders denken en doen’ strategie.


Hun strategie blijkt uit een combinatie van producten (de kern), specifieke klantsegmenten en technologie zo opgebouwd te zijn, dat deze het grootst mogelijke onderscheidend vermogen genereert. 


Nieuwe of bestaande concurrenten die de business (gaan) bedreigen op termijn, worden goed in de gaten gehouden.   

 1. Klanten (niet het product) vormen het vertrekpunt en winnaars werken nauw met ze samen om hun producten, diensten en processen voortdurend te verbeteren. 

 2. Hun strategie is daarmee gericht op continue verbetering en vernieuwing van de toegevoegde waarde. 

 3. De strategie is sterk op actie gericht. Deze acties zijn begrijpelijk, kennen elk een eigenaar en deadline om goed te kunnen volgen.   

4. Focus op excellente uitvoering 'Beter een redelijk plan excellent uitgevoerd, dan een excellent plan redelijk uitgevoerd'. Het eerste scenario levert meestal een beter resultaat.  Met grote discipline weten winnaars vast te houden aan 'Do the right thing to Do' of 'The main thing is to keep the main thing the main thing' (J. Collins)  Zij zorgen ervoor dat iedereen zich met focus richt op een zeer beperkt aantal prioriteiten, die ertoe doen. Die dag, die week en dat kwartaal weet iedereen wat het centrale thema met doelen is en stuurt daar op. Teams vertrouwen & controle geven: iedereen heeft een verantwoordelijkheid en bevoegdheid om naar eigen inzicht te beslissen/te handelen over het verbeteren van de klantwaarde.          Zij doen het werk en zo wordt iedereen een beetje de baas. Medewerkers worden 'samen-werkers' en zelfsturende teams worden'samen-sturend' 


5. Plan op 1A4  

Succesvolle ondernemingen communiceren en sturen met plannen op 1A4.

De droom, de ambitie of 'Waarom' (Sinek) ze 'Wat' met zijn allen aan het doen zijn als drijvende motivatie. Inspiratie halen samenwerkers en teams uit dat droombeeld, vertaald naar concrete doelen. Daar richt iedereen dan ook zijn energie op en geeft passie om er 'de beste in te (willen) zijn'. De sterke merkbelofte ('Hoe') om klanten elke dag blij mee te maken, is begrijpelijk en meetbaar gemaakt om samen dagelijks op te kunnen sturen. Ook deze op 1A4 (OGSM methode) en is bij alle medewerkers bekend.  Communicatie en informatie verlopen snel en slim door de organisatie. Gevisualiseerd om te kunnen volgen.  Kansen en remmende hindernissen die samenwerkers en teams zien, doorlopen een slim en snel feedback proces.  Zo kunnen sturen op doelen, cijfers en resultaten geeft iedereen inzicht en ontwikkelt het leervermogen van de gehele organisatie. Dat blijkt de basis voor succesvolle organisaties om wendbaarheid als noodzakelijke, duurzame en onderscheidende kwaliteit te ontwikkelen.      6. Tevreden teams en 9+ klanten Klant feedback: uit alle lagen van de organisatie vinden er wekelijks/maandelijks feedback gesprekken met klanten plaats: wat gaat goed en wat kunnen of moeten we verbeteren.  Innovatie: waar het kan of moet wordt technologie, digitalisering en data ingezet om processen en handelingen continue sneller, slimmer, makkelijker of goedkoper voor de klant te laten verlopen.       De focus ligt op de sterke eigenschappen van de 'samenwerkers'. Marc Lammers: ‘Ga niet op zoek naar de onvoldoendes in je bedrijf. Stimuleer en ontwikkel talenten en kwaliteiten om daar nog beter mee te worden’.  Tevreden medewerkers zijn net zo belangrijk als tevreden klanten. Beide worden minstens 1x per jaar gemeten.  Succesvolle bedrijven werken dagelijks aan een‘9+ cultuur’ in houding, gedrag en prestaties: naar elkaar en klanten de juiste 'mind-share' opbouwen. Dat creëert duurzaam uniek en onderscheidend vermogen. ‘Ultieme toegevoegde waarde aan de klant leveren’, blijkt niet voor niets DE strategische doelstelling van Netflix.

7. Resultaat en voldoende geld op de rekening Succesvolle ondernemingen realiseren het gewenste, of beter resultaat en voldoende geld.  De belangrijkste redenen daartoe: - de hoeveelheid voorraad klopt, - de kost-prijs van hun product of dienst is op orde, - er blijkt voldoende werkkapitaal voorhanden, - de kosten, tijdigheid van leveringen kloppen en zijn beter dan concurrenten, - investeringen, bezittingen en beleggingen renderen, - rekeningen worden op tijd betaald, - klanten betalen op tijd, - de winstgevendheid is veel beter dan die van concurrenten, - hun rendement blijkt ook aanzienlijk beter te zijn.  

Word jij ook een gouden winnaar?  Wij geloven in alles wat we doen in het inspireren van de menselijke krachten wendbaarheid van ondernemingen voor werk, welvaart en een betere wereld. Team OranjeMund

Better Together  


’Omdat we geloven in het duurzaam vitaliseren van talent, tent, rendement en de klant fan is geworden'

12 views0 comments

Kommentare


bottom of page